Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště
Class
Teacher
Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště 5.
0
7:00 - 7:20
1
7:40 - 8:25
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:20 - 13:30
8
13:40 - 14:25
9
14:35 - 15:20
Mon 17/6
V.
Čj
Pos
V.
Aj
Zam
V.
M
Pos
Inf
Vla
Olb
V.
Čj
Pos
Tue 18/6
V.
Aj
Zam
Inf
In
Ťuh
V.
Čj
Pos
V.
M
Pos
V.
Hv
Pos
Wed 19/6
V.
Čj
Pos
Inf
Vla
Pos
V.
M
Pos
V.
Čj
Pos
Tv
Tv
Stra
Tv
Tv
Stra
Thu 20/6
V.
Čj
Pos
V.
M
Pos
V.
Pří
Pos
V.
Čj
Pos
Vv
Vv
Pos
Fri 21/6
V.
Čj
Pos
V.
M
Pos
V.
Pří
Pos
V.
Aj
Zam
V.
Pos
Powered by