Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště
Class
Teacher
Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště 4.
0
7:00 - 7:20
1
7:40 - 8:25
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:25 - 13:10
7
13:20 - 13:30
8
13:40 - 14:25
9
14:35 - 15:20
Mon 5/6
IV.
Čj
Pos
IV.
Vla
Olb
IV.
M
Pos
IV.
Aj
Zam
IV.
Pří
Pos
IV.
Čj
Pos
Tue 6/6
IV.
Čj
Pos
IV.
M
Pos
IV.
Aj
Zam
Vv
Vv
Pos
IV.
Hv
Pos
Wed 7/6
IV.
Čj
Pos
IV.
M
Pos
IV.
Čj
Pos
IVT
In
Olb
IVT
Vla
Olb
Thu 8/6
IV.
Čj
Pos
IV.
M
Pos
Tv
Tv
Škr
Tv
Škr
Vv
Vv
Pos
Fri 9/6
IV.
Čj
Pos
IV.
M
Pos
Pří
Pos
IV.
Pos
IV.
Aj
Zam
Powered by